Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
83 posty 61 komentarzy

Piotr Szelągowski

Piotr Szelągowski - Prawda czym jest? Li tylko oportunistycznym wygrywaniem subiektywizmów nazywanych spojrzeniem obiektywnym, po uprzedniej odpowiedniej obróbce...

11 lipca to dzień Zagłady Wołynia…Ludobójstwo.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jesteśmy po wizycie ks Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w Wielkopolsce. Zbiegła się ona z przepychankami na temat ustawy „11 lipca”. Jak mówiliśmy na spotkaniach – nieważne jest kto ogłosi ustawę, ważne jest aby korespondowała z datą.

W dniu 11 lipca 1943 roku zaatakowano na Wołyniu. Zaatakowali bandyci z pod znaku OUN-UPA. Zwani inaczej "banderowcami". Dokonali Zagłady polskiej społeczności - Ludobójstwa. Jeszcze w zeszłym roku, zaraz po wyborach, w całkowicie prywatnych rozmowach z jednym z posłów klubu Kukiz15 powiedzieliśmy sobie, że w 2016 roku zgłosimy ustawę uchwalającą Dzień Pamięci Ludobójstwa 11 Lipca. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w Rawie Mazowieckiej. Tam ustaliliśmy szczegóły. Rozpocząłem prace nad preambułą i wyglądem ustawy. A także jej uzasadnieniem. W zeszłym tygodniu wszystko przesłałem Wojtkowi. Miał zebraną konieczną liczbę posłów Kukiz15. Mieli ogłosić propozycję projektu ustawy w czwartek 11-go lutego. Tak się nie stało, wszyscy wiedzą dlaczego. Swój projekt ogłosiła inna partia. Nie do końca zgadza się on z naszym wizerunkiem. Niemniej wierzę, że wygra prawdziwy patriotyzm, potępienie nacjonalizmu ukraińskiego i zbrodni Ludobójstwa. Dlatego umieszczam pod spodem tekst mojego projektu ustawy i uzasadnienia pisanego w komunikacji z Wojtkiem. Niech i inni poznają nasze zdanie w tym temacie. Bez żadnych "listków figowych" i ...hmm: "kombinowania" (?). Zaznaczam to wersja bez poprawek legislacyjnych, prawnych itp, ale też konsultowana przeze mnie z jednym z poznańskich prawników.


Projekt Ustawy uchwalenia 11 lipca dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA. W latach określanych jako czas trwania II Wojny Światowej, doszło między innymi do ludobójstwa dokonanego ze szczególnym okrucieństwem na obywatelach narodowości polskiej zamieszkujących tzw "województwa kresowe" - wschodnie województwa II RP. Ludobójstwo to zostało dokonane przez grupy i oddziały nacjonalistów ukraińskich, z wyszczególnieniem organizacji przedwojennej OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) i późniejszej UPA (Ukraińska Powstańcza Armia). W dniu 11 lipca dokonano największego zorganizowanego zbrojnego napadu na polskie osiedla. Wszelkie cechy działań tych organizacji spełniają warunki międzynarodowej definicji ludobójstwa opracowanej przez Rafała Lemkina i przyjętej przez ONZ w dniu 9.12.1948r. Ludobójstwo podczas tej konwencji ONZ uznano jako szeroko ujęte niszczenie fizyczne i biologiczne członków grup: narodowych, etnicznych, rasowych i religijnych. Ofiary polskie powinny zostać uczczone należytym dniem pamięci w dniu 11 lipca - stanowi się, co następuje: Art. 1. Dzień 11 lipca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci "Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA" Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci "Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA" jest świętem państwowym. Art. 3. Wszystkie instytucje i organy państwowe obowiązane są w tym dniu do wywieszenia flagi państwowej. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Uchwalenie dnia 11 lipca dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA


Uzasadnienie:
1.Termin: ludobójstwo (genocide), geneza powstania.
Na bazie wieloletnich badań polskiego prawnika Rafała Lemkina dotyczących eksterminacji grup narodowościowych i religijnych (na przykładzie dezintegracji społeczności ormiańskiej w Turcji w latach 1915-1918) powstało międzynarodowe pojęcie genocide i uznana przez Narody Zjednoczone w dniu 9 grudnia 1948 roku definicja zbrodni ludobójstwa: Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide W oparciu o jego wcześnieejsze prace, szczególnie referat pt. Czyny stanowiące zagrożenie ogólne (międzypaństwowe) uznane za przestępstwa prawa narodów (Referat został odczytany na V Konferencji dla unifikacji Prawa Karnego w Madrycie w październiku roku 1933r). W referacie występuje pojęcie w punkcie drugim: "Akty barbarzyństwa", na gruncie tegoż przestępstwa w roku 1944 zostało sformuowane przez R. Lemkina pojęcie "ludobójstwa" (ang. genocide) w pracy pt.: Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress.
W rozdziale IX pojawia się określenie terminu ludobójstwa jako "nowy termin i nowa koncepcja" - dla zjawiska niszczenia narodów i grup etnicznych. Ważnym fragmentem tej pracy jest: "ludobójstwo nie koniecznie oznacza natychmiastowe zniszczenie jakiegoś narodu [...] Jest raczej zamierzone dla oznaczenia skoordynowanego planu różnorodnych akcji skierowanych na zniszczenie fundamentów grup narodowych, w celu unicestwienia samych tych grup. Celem takiego planu byłby rozkład instytucji politycznych i społecznych, kultury, języka, uczuć narodowych, religii i egzystencji gospodarczej grup narodowych, jak również zniszczenie bezpieczeństwa osobistego, wolności, zdrowia, godności a nawet życia jednostek należących do takich grup. Ludobójstwo jest wymierzone przeciw grupie narodowej jako jednostce, zaś akcje z tym związane wymierzone są przeciw poszczególnym ludziom, nie w charakterze indywidualnym, lecz jako członkom grupy narodowej". {Axis Rule s.79} Konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1948r zatwierdziła i ratyfikowała akt w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, wcześniej (w dniu 11 grudnia 1946 roku) uznany przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych które postanowiło, że ludobójstwo jest zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego.
"Każdy z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części określa się jako ludobójstwo:niszczenie fizyczne i biologiczne członków grup: narodowych, etnicznych, rasowych i religijnych". Obecnie jest to Artykuł 2 (fragment): "W rozumieniu niniejszej Konwencji ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, grupy rasowej lub religijnej, takich jak..." Dalej następuje wyjaśnienie czynów, które są uznane za zgodne z definicją. Pierwszym jest: "killing members of the group" - Zabicie członków tych grup.
2.Ludobójstwo dokonane przez członków grup nacjonalistycznych organizacji ukraińskich z wyszczególnieniem OUN i UPA.
Już pierwszy termin Artykułu 2 konwencji (Convention on thePrevention and Punishment of the Crime of Genocide) wyczerpuje zgodność definicji z czynami, których autorami byli wymienieni członkowie nacjonalistycznych organizacji ukraińskich. Jedną z wielu (aczkolwiek kluczową ponieważ pierwszą napisaną w tak obszernym zakresie i z tak dużą ilością zeznań ocałałych z ludobójstwa) z pozycji przedstawiających szeroki materiał dowodowy w tym zakresie, jest pozycja dotycząca województwa wołyńskiego Władysława i Ewy Siemaszków: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945 tomy: I i II.
3.Dowody zbrodni ludobójstwa. Uzasadnienie potrzeby ustanowienia Dnia Pamięci 11 lipca.
Pomimo późnego czasu rozpoczęcia badań nad zbrodnią ludobójstwa np na trenie Wołynia (jednego z pośród czterech województw wschodnich II RP - wołyńskie, lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie), na terenach których dokonywano eksterminacji ludobójczej Polaków) osiągnięto wysoki poziom dowodowy. Ilość zebranych relacji, udowodnionych śmierci jako ofiar nacjonalistów ukraińskich - pokazuje poziom zbrodni. Wstrząsające relacje ocalałych (często poprzez pośpiech w wykonywaniu zbrodni przez nacjonalistów ukraińskich), ukazują również inny czynnik występujący w tym ludobójstwie - niezwykłe okrucieństwo sprawców, w czynach mających zniszczyć grupę Polaków zamieszkujących ten obszar. Kulminacją była akcja w dniu 11 lipca 1943 roku, kiedy to napadnięto około 99 miejscowości w ataku symultanicznym i zorganizowanym. Zginęło wtedy prawie jednocześnie kilka tysięcy Polaków (niedziela - atakowani zostali w znacznej części zaskoczeni w kościołach katolickich gdzie sprawowano obrzędy religijne typowe dla polskiej grupy narodowościowej). W wielu relacjach wymienionej pozycji jak i innych spisanych relacji mowa jest o niszczeniu wszelkich śladów materialnych należących do tej grupy narodowościowej: domów, zabudowań gospodarczych, sadów, miejsc sakralnych - i innych rzeczy mogących udowodnić pochodzenie narodowe, etniczne czy religijne właścicieli. W pracy Dmytro Doncowa "Nacjonalizm" pojawia się wiele wskazówek do takiego postępowania. Przykładem jest tytuł rozdziału IV (str 177 wyd. I-sze 2008): "Fanatyzm i "amoralność" jako czwarty postulat wolicjonalnego nacjonalizmu" w tytule są określone i sugerowane działania nacjonalistów ukraińskich. Zwrot pojawiający się w tekście tego rozdziału "Wszelka nowa idea jest nietolerancyjna" narzuca wizję krwawej przemocy wobec oponentów. Ten ideolog ukraiński, jednocześnie tłumacz "Main Kampf" Adolfa Hitlera na język ukraiński (obecnie przekładu dostępnego oficjalnie na Ukrainie po przejściu pozycji do domeny publicznej), formułuje myśli bardzo zbliżone do myśli Adolfa Hitlera: "Nie tylko świat rządzi się "namiętnościami" a nie intelektem, ale też...prawdziwi władcy świata, żeby zasłużyć na tę nazwę, często musieli być nie tylko entuzjastami i fanatykami, ale w większości wypadków obłąkanymi". Tłumem kierowali ludzie natchnieni "magnetyczną pasją epileptyków i monomanów" (str 186 "Nacjonalizm" 2008). Ideologia i formowanie grup wykonawczych do zbrodni ludobójstwa były przygotowywane przez lata. Musiał pojawić się tylko impuls, musiała pojawić się okazja do realizacji. Tak stało się podczas trwania II Wojny Światowej. W wyniku współpracy (już przedwojennej) z aparatem III Rzeszy powstały jednostki nacjonalistyczne "Nachtigall" i "Roland". W 1944 roku sformowano dywizję SS "Galizien". Powstały oddziały policji ukraińskiej, które przekształciły się w UPA, głównego sprawcę ludobójstwa dokonanego na Polakach w roku 1943-1944. Wielu członków tych jednostek bojowych należało do organizacji przedwojennej OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) odpowiedzialnej za liczne akty terrorystyczne w II RP. S. Bandera należący do tej organizacji i w pewnym okresie pełniący rolę przewodniczą, był skazany prawomocnym wyrokiem sądów II RP na karę śmierci, którą zamieniono na dożywocie w wyniku aktu łaski. Należy zaznaczyć, że w wyniku działalności eksterminacyjnej grup nacjonalistów ukraińskich poniosło śmierć wiele tysięcy Ukraińców nie zgadzających się z nacjonalistyczną wizją Doncowa realizowaną przez wymienione wyżej jednostki czy organizacje, w tym około kilku tysięcy określanych już od lat mianem: "sprawiedliwych" - Ukraińców, którzy próbowali ratować życie swoim polskim sąsiadom.
4.Przykłady upamiętnień ludobójstwa (genocide) w świadomości międzynarodowej. Przykładów upamiętniających zbrodnię ludobójstwa na społecznościach różnych narodów świata jest wiele. Poniżej kilka z nich. Dzień pamięci Holokaustu (ang. Holocaust Memorial Day or Holocaust Remembrance Day) - 27 stycznia (UK, UN - ONZ) Wyznaczony 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest obchodzony w różnych terminach dla różnych państw. Np. 16 lipca - Francja; dzień masowej wywózki ponad 13 tys. Żydów do Aushwitz, 19 kwietnia - Polska; Rocznica powstania w Getcie Warszawskim.
(Ormiański) Dzień Pamięci o Ludobójstwie - 24 kwietnia. Jest to ormiańskie święto narodowe obchodzone w Armenii i na całym świecie wśród Ormian. Upamiętnia ono ludobójstwo w Turcji na tym narodzie podczas I Wojny Światowej 1915-1918.
Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Rwandzie (ang. Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide) - 7 kwietnia, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 23 grudnia 2003 roku
Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu (od 2004 roku Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych) jest świętem państwowym Ukrainy obchodzonym corocznie w czwartą sobotę listopada.
Szacuje się ilość polskich ofiar, które zginęły z rąk nacjonalistów ukraińskich na liczbę 130-200 tysięcy.


Chcę aby i ten nasz nie zgłoszony projekt został poddany pod dyskusję - Polaków, nie tylko Kresowian. W imię Pamięci i Przestrogi przed podobnymi czynami w przyszłości.

Dodam też, że nie czynię tego dla żadnego poklasku. Wojtek proponował mi zostanie ekspertem - odmówiłem mu, ponieważ nie czuję się do tego rodzaju funkcji przygotowany. Mogę - co robię - propagować informacje historyczne, społeczne i prawne o zbrodni i zbrodniarzach.

Wypowiadam się co do moralności i etyki - ponieważ mam do tego prawo jak każdy Polak. Nie wiem czy udźwignąłbym związane z piastowaniem funkcji eksperta obowiązki.

Najważniejsze jest jedno: Prawda musi zwyciężyć.

Piotr SzelągowskiTablic aw Łężycy poświęcona Dzieciom Kresów ofiarom polsko-ukraińskim zbrodni dokonanych przez OUN-UPA
Znicz płonący pod pomnikiem w Łężycy poświęconym pomordowanym Polakom w Ludobójstwie OUN-UPA

BezPrzesady.com
pressmix.eu

KOMENTARZE

 • @
  http://arjanek.neon24.pl/post/129586,zapomniany-czlowiek-wstrzasajace-wspomnienia-czesc-i
  //Sprawa ukraińska. Relacja dr L. Teszmara pełnomocnika RGO na Galicję Wschodnią - z rozpaczą w głosie relacjonował mi sprawę ze swych poczynań w celu uodporniania Polaków przeciwko Ukraińcom, gdy mu po wielu zabiegach nareszcie udało się przeforsować u władz [niemieckich] to, by Polakom w poszczególnych wsiach dano broń w ilości skromnej pięciu karabinów na jedną wieś i gdy próby wydały doskonałe rezultaty bo natchnęły społeczność polską odwagą do walki i jakby powstrzymały ukraińskich zbrodniarzy, wtedy nie kto inny, lecz zastępca delegata rządu na Galicję, rezydujący we Lwowie, rzecz całą szczęśliwie zapoczątkowaną sparaliżował oświadczając, że Delegatura Rządu ze względów bliżej nie wytłumaczonych nie może w tej sprawie wyrazić swojej zgody.(-)//
  http://arjanek.neon24.pl/post/129601,adam-ronikier-i-powstanie-warszawskie-czesc-ii
  http://coroner.salon24.pl/696744,kard-a-sapieha-i-odezwa-a-ronikiera-czesc-iii
 • Popieram !
  .
 • Najlepiej, kiedy ludobójstwu
  .
  stworzy się odpowiednie ramy. Rola kierownictwa jest przy tym niebagatelna, w tym przypadku byłoby: „zastępca delegata rządu na Galicję, rezydujący we Lwowie, rzecz całą szczęśliwie zapoczątkowaną sparaliżował oświadczając, że Delegatura Rządu ze względów bliżej nie wytłumaczonych nie może w tej sprawie wyrazić swojej zgody.”

  Weźmy choćby rolę Judenratów i żydowskiej policji w likwidacji Aszkenazyjczyków

  - http://marucha.wordpress.com/2013/10/29/kolaboranci-zydowscy-w-czasie-ii-wojny-swiatowej-9/

  także administracja „polska” musiała dołożyć swą cegiełkę do holokaustu na Polakach, przecież z tą samą determinacją prowadziła Polskę w latach 30-tych w objęcia III Rzeszy, wg doniesień ppłk. dypl. Banach z Lizbony z roku 1938, było wiadomo, że III Rzesza dokona napadu na Polskę.

  Jeśli spojrzeć na działania administracji „polskiej” po II Wojnie, która od razu zabrała się do likwidacji elementów patriotycznych, trzeba chyba uznać takie działanie za typowe,

  - http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/fb.html

  a nawet zgodne z celami tej administracji. Administracja zawsze może się odwołać do pracy naukowej niejakiego Malhusa i późniejszych, dających teoretyczne uzasadnienie dla ludobójstwa, o ileż łatwiej przychodzi z naukowym uzasadnieniem.

  Być może powyższy brzmi cynicznie, proszę to jednak uwzględnić w swych rozważaniach moralnych, to jest bowiem rzeczywistość, od przeszło wieku. Pierwsze obozy koncentracyjne godne tego imienia w XX. w. utworzyli rodacy Malthusa w obecnej RPA dla ludności burskiej (kobiety, starcy i dzieci), ok. 1/3 została w nich wyniszczona. Naziści potrafili jedynie rozwinąć tę ideę, uprzemysławiając ją i uzyskując jeszcze lepsze wyniki ludobójstwa.

  Można się spotkać z opinią, że KZ jest obok komputera ważnym atrybutem cywilizacji XX. wieku. Mieszkańcom Izraela udaje się od 60 lat utrzymać nowoczesną formę KZtu, KZ „Gaza” jest obozem koncentracyjnym na świeżym powietrzu, co rusz wkraczają tam IDF aby sobie powystrzelać paru więźniów.
 • @
  cyt://1.Termin: ludobójstwo (genocide), geneza powstania.
  Na bazie wieloletnich badań polskiego prawnika Rafała Lemkina //


  Ten żyd należał do loży B’nai B’rith. Ten jeden fakt powinien wszystko wyjaśniać.

  Żeby zrozumieć tę tzw "bazę wieloletnich badań" trzeba przeczytać książkę "The Man Who Invented 'Genocide: The Public Career And Consequences of Raphael Lemkin", by James J. Martin. [można znaleźć w sieci]
 • Jeśli przeczytać uważniej
  .
  ten tekst:

  @ : „Celem takiego planu byłby rozkład instytucji politycznych i społecznych, kultury, języka, uczuć narodowych, religii i egzystencji gospodarczej grup narodowych, jak również zniszczenie bezpieczeństwa osobistego, wolności, zdrowia, godności a nawet życia jednostek należących do takich grup. Ludobójstwo jest wymierzone przeciw grupie narodowej jako jednostce, zaś akcje z tym związane wymierzone są przeciw poszczególnym ludziom, nie w charakterze indywidualnym, lecz jako członkom grupy narodowej ”, który brzmi jak znany program,

  i spojrzeć dokładniej na wydarzenia w „krainie U” z centrum „Menora” w Dniepropietrowsku,

  - http://niewiarygodne.salon24.pl/587492,centrum-menora-w-dniepropetrowsku-na-ukrainie

  albo krainie nazywanej do dziś „Syria” to jakoś dziwnie przywołuje z pamięci wydarzenia opisane w drugim linku w moim tekście powyżej.

  Jeśli chodzi o U-krainę, to ważnym krokiem na drodze do genocydu byłoby rozdysponowanie ziemi uprawnej

  - http://pppolsku.blogspot.com/2014/04/teksty.html#Geneza

  spadkobiercy tych zagonów na U-krainie są być może spóźnieni ze swymi nadziejami na odzyskanie, a tymczasem do roku 2017 upada ochrona polskiej ziemi rolnej i podobny proces należy oczekiwać u nas. Jak miał słusznie zauważyć żydowski zbrodniarz H. Kissinger, zresztą jeden z wielu

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#Rotsz

  ten kto kontroluje żywność, kontroluje ludzkość.

  A jeśli uważniej przyjrzymy się celom realizowanym w naszym kraju w świetle cytowanego tekstu ?

  I tak to dziwnie się z tym holokaustem składa

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#HoloSamo

  że do dziś nie wiadomo, kto właściwie nakazał wymordować Aszkenazyjczyków ? Jak to jeden z wykonawców rozkazu Sandauer stwierdził: „„W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. … Żydzi stanowią inteligencję a Polacy masy pracujące.”
  ”,

  - https://forumemjot.wordpress.com/2013/10/13/elity-iii-rp-przeksztalcic-narod-genetycznie-czyli-zlikwidowac-inteligencje-polska-cz-2-wladyslaw-gauza-radze-czytelnikowi-to-zapamietac-czytajac-te-dokumenty/

  ciekawy program otrzymali naziści, którzy nawet wg OFICJALNEJ interpretacji właśnie ten cel mieli osiągnąć dla, jak mówiono, „rasy panów”, że „Polacy (stanowią tylko) masy pracujące” i osiągnęli.

  @Arjanek 08:08:17

  „Ten żyd należał do loży B’nai B’rith.”

  Przyjmijmy to jako wskazówkę. Nie należy jednakże koncentrować się wyłącznie na tej zbrodniczej społeczności, dysponującej zresztą znakomitą siecią organizacji przestępczych od wieków,

  - http://trzcinska.neon24.pl/post/129352,talmud-a-awans-spoleczny-zydow-na-terytorium-polski#comment_1276273

  bowiem bez pomocy gojów szabasowych, też by nic nie zwojowała, na co zwracaliśmy nierzadko uwagę. Tradycja prawie trzech tysięcy lat zbrodni daje jednak pewną przewagę wobec innych społeczeństw.
 • Pamiętam jak prezes wszystkich banderowców Jarek Mardaniarz powiedział kiedyś w Radio Maryja
  że trzeba uszanować ich historie i wybór, bo oni maja prawo do własnej tożsamości, tym bardziej że tylko to jedno (banderyzm) ich łączy. Poza tym nic innego nie mają. Prawdziwy Majdaniarz, opluwacz Polaków,

  Ludzi popierają go bo daje im ochłapy, ulgi, zasiłki + 500 i inne zupy kuroniówki, aby zbić popularność. Tymczasem w kwestiach zasadniczych nic się nie zmienia. Kojarzy mi się tu Kwaśniewska i Kruroń co miskami zupy dla głodujących dzieci zbili sobie popularność.

  Doprowadzić naród do nędzy, rzucić im obierki i zlewki, a będą wychwalać w niebogłosy!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031